výroba z žuly, mramoru a pískovce

Pravidla pro ochranu osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů KAMENICTVÍ HODONÍN, s.r.o.

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze de 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá naše firma s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

Zpracování osobních údajů

Údaje jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb.

Dne 30.4.2018

Velký výběr materiálů

Nabízíme širokou nabídku těch nejlepších materiálů přímo od našeho italského dodavatele a to zejména žulu, travertin, vápenec, onyx a mramorové desky. V nabídce je více než 200 barev.

více...

Katalog náhrobků

Připravili jsme pro Vás katalog náhrobků pro inspiraci. Jsme schopni vyrobit téměř jakýkoli tvar náhrobku dle přání zákazníka.

více...

Mimořádná nabídka

Každý týden ve Vaší obci:

více...