výroba z žuly, mramoru a pískovce

Pravidla pro ochranu osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů KAMENICTVÍ HODONÍN, s.r.o.

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze de 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá naše firma s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

Zpracování osobních údajů

Údaje jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb.

Dne 30.4.2018

Velký výběr materiálů

Nabízíme širokou nabídku těch nejlepších materiálů přímo od našeho italského dodavatele a to zejména žulu, travertin, vápenec, onyx a mramorové desky. V nabídce je více než 200 barev.

více...

Katalog náhrobků

Připravili jsme pro Vás široký katalog náhrobků.

více...

Mimořádná nabídka

Každý týden ve Vaší obci:

více...